เกี่ยวกับเรา

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel)

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม บริษัทพบว่าการบริการทางด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความต้องการใช้งานสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ช่องสัญญาณ (Bandwidth) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัทจัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

เพื่อให้บริการเช่าใช้โครงข่าย และให้บริการโทรคมนาคม ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศผ่านโครงข่ายเคเบิล ประกอบด้วย เคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดินและใต้น้ำและสายทองแดง โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 2 แบบมีโครงข่ายเป็นของตนเอง( International Gateway ) จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)ในขณะนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ภายหลังจัสเทลได้พัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ

About Us

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม บริษัทพบว่าการบริการทางด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความต้องการใช้งานสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ช่องสัญญาณ (Bandwidth) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัทจัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

    บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)