กสทช.ขอความร่วมมือ แจ้งระงับข้อความที่ไม่บังควร

กสทช.ขอความร่วมมือ ร่วมกันแจ้งระงับข้อความที่ไม่บังควร หากพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม โปรดดำเนินการ โดยมีช่องทาง ดังนี้

แจ้ง Link หรือ URL มาที่

  • 1212@mict.go.th
  • mm@rta.mi.th
  • web_report@nbtc.go.th