กสทช.ขอความร่วมมือ แจ้งระงับข้อความที่ไม่บังควร

กสทช.ขอความร่วมมือ ร่วมกันแจ้งระงับข้อความที่ไม่บังควร หากพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม โปรดดำเนินการ โดยมีช่องทาง ดังนี้

แจ้ง Link หรือ URL มาที่