แจ้งเตือน! มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท

“ เรียน ลูกค้าทุกท่าน

 ด้วยขณะนี้ มีผู้แอบอ้างชื่อ ด้วยการปลอมแปลงอีเมลล์ของพนักงานบริษัท ฯ อันเป็นเท็จ เพื่อให้โอนเงินชำระค่าบริการ ไปยังบัญชีธนาคารอื่น ซึ่งไม่ใช่บัญชีธนาคารของบริษัท ฯ

 บริษัท ฯ ขอเรียนชี้แจ้งว่า บริษัท ฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลและการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น และบริษัท ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้าง

 บริษัท ฯ ขอเตือนทุกท่านว่าอย่าหลงเชื่อ และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินธุรกรรมใด ๆ และบริษัท ฯ ในฐานะผู้เสียหาย ไม่มีความรับผิดหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้รับการติดต่อจากบุคคคลที่ท่านสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพ หรือพบเห็นการกระทำในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือโทร 02 –100-3183