Category Archives: News

JasTel ร่วมผนึกกำลังสนับสนุน High Speed Internet & Cloud ให้คนไทยฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เดินหน้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบสารสนเทศไปยังจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ล่าสุด JasTel ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Jasmine Group ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตอกย้ำภารกิจ “หมอพร้อม ธรรมศาสตร์พร้อม เน็ทเวิร์คพร้อม” ณ อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขนาดใหญ่สำหรับประชาชนทั่วไป

คุณชยพงศ์ อภิรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจโครงการ JAS Group กล่าวว่า “การฉีดวัคซีนให้กับคนไทยนับว่าเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่จะทำให้เราสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้เร็วที่สุด และจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้  โดย JAS Group ให้การสนับสนุนการทำงานของภาคสาธารณสุขในมิติต่างๆ ภายใต้แนวคิด เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย โดยเฉพาะเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนไทยผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งถูกยกเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ”

“การทำงานของระบบสารสนเทศ ในพื้นที่ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกเหนือจากการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตและระบบคลาวน์คุณภาพสูงแล้ว บริษัทฯ ยังเสริมด้วยจุดบริการ WiFi สร้างความแข็งแกร่งของการทำงานภายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ซับพอร์ตระบบตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การบริหารจัดการคิวรอในจุดหลักต่างๆ เช่น การลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรอง ซักประวัติ การสังเกตอาการหลังฉีด มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้การทำงานของทีมแพทย์ พยาบาลและอาสา สมัครเป็นไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัย ทั้งแก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน” คุณชยพงศ์กล่าวต่อ

JAS Group พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ฝ่าวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อให้ประเทศไทยกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

JasTel ลงนามความร่วมมือกับ JCK ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (TFD) สู่ Smart Industry

 
คุณ ธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) บริษัทในเครือ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคุณอนุกูล อุบลนุช กรรมการผู้จัดการ และคุณกฤตวัฒน์ เตชะอุบล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (TFD) 1 & 2 และ และคลังสินค้า Green Park 1 บนพื้นที่รวมกว่า 1,100 ไร่ บริเวณติดถนนคู่ขนาดทางหลวงพิเศษ 7 (Motorway) กม.43 อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 64 ที่ผ่านมา
 
 
ด้วยการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต โดยนำระบบปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ (AI) และหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนงานต่างๆ ของโรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้น
 
 
ความร่วมมือระหว่าง JasTel และ JCK ในครั้งนี้ เราจึงมีความตั้งใจปรับปรุงและจัดระเบียบสาย Fiber Optic ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลากรและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ รวมถึงความสวยงามของทัศนียภาพโดยรวม
ทั้งนี้ JasTel ยังพร้อมส่งเสริมบริการด้านอินเตอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม สนับสนุนเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ Smart Solution เพื่อเป็นส่วนผลักดันนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (TFD) ไปสู่การเป็น Smart Industry ในพื้นที่ EEC อย่างแท้จริง
 

มาตรการแจ้งเตือน (Take Down Notice)

ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ระงับการแพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด เลขที่ 200 ชั้น 7 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยมีขั้นตอน ดังนี้

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จ้ดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จำต้องเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7

กสทช.ขอความร่วมมือ แจ้งระงับข้อความที่ไม่บังควร

กสทช.ขอความร่วมมือ ร่วมกันแจ้งระงับข้อความที่ไม่บังควร หากพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม โปรดดำเนินการ โดยมีช่องทาง ดังนี้

แจ้ง Link หรือ URL มาที่