Category Archives: NEWS

JasTel จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) สร้าง Solar Roof ให้กับบ้านลุงสนิท (ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ) จ.ราชบุรี

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ร่วมกับพนักงานบริษัท จัสเทลฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) JTS  จัดกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “JasTel Green Earth by Green Heart”  จัดสร้าง Solar Roof ให้กับบ้านลุงสนิท (ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ) ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท ก่อตั้งโดย ลุงสนิท อาสนะ ปัจจุบันดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กว่า 100 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดไร้ญาติและถูกทอดทิ้ง ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่คุณลุงสนิท ต้องแบกรับเองทั้งหมดกว่า 200,000 บาท/เดือน โดยในส่วนของค่าไฟฟ้า มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่าสามหมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งผู้บริหารของ JasTel  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในระยะยาวและต่อเนื่อง จึงได้จัดสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Roof ให้กับบ้านลุงสนิทฯ โดยเฟสแรก มูลค่า 276,190 บาท ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ และส่งมอบให้บ้านลุงสนิทไปเมื่อ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

พร้อมส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร พนักงานของจัสเทลฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ JTS เพื่อเติมเต็มความสุข และขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง ให้โดดเดี่ยว

ทั้งนี้ JasTel มีแผนที่จะดำเนินการติดตั้งและส่งมอบ Solar Roof ให้บ้านลุงสนิทฯ เฟสต่อๆไปจนจบโครงการ

JasTel ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO)

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้ผ่านการรับรองเครื่องหมาย Certificate Standard TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization เป็นที่เรียบร้อย

JasTel บริษัทในเครือ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ (“JTS”) เน้นย้ำและมุ่งมั่นในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะบรรลุ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ภายในปี 2593 และตั้งเป้าการการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิ ให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2560 นอกจากนี้ JTS Group ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ แทนวิธีการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดแนวทางและแผนการจัดการลดการปล่อยก๊าซตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจให้มีประสิทธิผลสูงสุด

JTS Group มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยเริ่มจากสร้างความตระหนักในหมู่พนักงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

แจ้งเตือน! มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท

“ เรียน ลูกค้าทุกท่าน

 ด้วยขณะนี้ มีผู้แอบอ้างชื่อ ด้วยการปลอมแปลงอีเมลล์ของพนักงานบริษัท ฯ อันเป็นเท็จ เพื่อให้โอนเงินชำระค่าบริการ ไปยังบัญชีธนาคารอื่น ซึ่งไม่ใช่บัญชีธนาคารของบริษัท ฯ

 บริษัท ฯ ขอเรียนชี้แจ้งว่า บริษัท ฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลและการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น และบริษัท ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้าง

 บริษัท ฯ ขอเตือนทุกท่านว่าอย่าหลงเชื่อ และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินธุรกรรมใด ๆ และบริษัท ฯ ในฐานะผู้เสียหาย ไม่มีความรับผิดหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้รับการติดต่อจากบุคคคลที่ท่านสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพ หรือพบเห็นการกระทำในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือโทร 02 –100-3183

Telehouse จับมือ JasTel มุ่งสู่การเป็นผู้นำการให้บริการโครงข่ายในประเทศไทย

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 28 มีนาคม 2566 – บริษัท เทเลเฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Telehouse) หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก จับมือกับ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดในภูมิภาค 

ความร่วมมือของ เทเลเฮ้าส์ และ จัสเทล จะช่วยเพื่อประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลทีดียิ่งขึ้นในประเทศไทย การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างกัน และการซื้อขายข้อมูล (Data Market) รวมถึงการส่งเสริมการขยายการเติบโตของตลาดในภูมิภาค ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการจับมือที่ลงตัว โดยใช้ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายโทรคมนาคมคุณภาพสูงของจัสเทล เข้ากับศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีระดับสูงของเทเลเฮ้าส์

คุณ ธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับเทเลเฮ้าส์ ที่เป็นผู้นำด้านดาต้าเซ็นเตอร์ โดยความร่วมมือระยะยาวในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเชื่อมต่อระหว่างกันครอบคลุมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ผ่านโครงข่ายที่มีเสถียรภาพสูงของจัสเทล” 

ดาต้าเซ็นเตอร์ของเทเลเฮ้าส์ ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ ย่านธุรกิจพระราม 9 ซึ่งปัจจุบันตัวอาคารมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วกว่า 95% และมีกำหนดจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2566 นี้ ซึ่งตัวอาคารถูกออกแบบสำหรับให้บริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ มีการเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับการเข้าถึงไฟเบอร์สี่เส้นทางเพื่อมอบการเชื่อมต่อที่มีความเสถียรและรวดเร็ว รวมถึงดึงดูดผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อาทิ OTT (over-the-top), ผู้ให้บริการคลาวด์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, System Integrator (SI), ผู้ให้บริการแบบ Managed Service และลูกค้าองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งส่งเสริมด้านการเชื่อมต่อแล้ว ยังจะมีส่วนช่วยให้เทเลเฮ้าส์ และจัสเทล เร่งการเติบโตของธุรกิจด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยอีกด้วย

คุณเคน มิยาชิตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลเฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับจัสเทล เนื่องจากเรามีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมการเชื่อมต่อของเราทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และเราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนส่งเสริมระบบนิเวศด้านข้อมูลของเราทั้งคู่ให้แข็งแกร่ง ผ่านความเป็นผู้นำด้านเครือข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทยของจัสเทล และด้วยการสร้างการเติบโตทางเครือข่ายของเรา เรามุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและภูมิภาคต่อไปในอนาคต

JasTel ร่วมผนึกกำลังสนับสนุน High Speed Internet & Cloud ให้คนไทยฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เดินหน้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบสารสนเทศไปยังจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ล่าสุด JasTel ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Jasmine Group ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตอกย้ำภารกิจ “หมอพร้อม ธรรมศาสตร์พร้อม เน็ทเวิร์คพร้อม” ณ อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขนาดใหญ่สำหรับประชาชนทั่วไป

คุณชยพงศ์ อภิรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจโครงการ JAS Group กล่าวว่า “การฉีดวัคซีนให้กับคนไทยนับว่าเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่จะทำให้เราสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้เร็วที่สุด และจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้  โดย JAS Group ให้การสนับสนุนการทำงานของภาคสาธารณสุขในมิติต่างๆ ภายใต้แนวคิด เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย โดยเฉพาะเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนไทยผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งถูกยกเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ”

“การทำงานของระบบสารสนเทศ ในพื้นที่ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกเหนือจากการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตและระบบคลาวน์คุณภาพสูงแล้ว บริษัทฯ ยังเสริมด้วยจุดบริการ WiFi สร้างความแข็งแกร่งของการทำงานภายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ซับพอร์ตระบบตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การบริหารจัดการคิวรอในจุดหลักต่างๆ เช่น การลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรอง ซักประวัติ การสังเกตอาการหลังฉีด มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้การทำงานของทีมแพทย์ พยาบาลและอาสา สมัครเป็นไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัย ทั้งแก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน” คุณชยพงศ์กล่าวต่อ

JAS Group พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ฝ่าวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อให้ประเทศไทยกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

JasTel ลงนามความร่วมมือกับ JCK ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (TFD) สู่ Smart Industry

 
คุณ ธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) บริษัทในเครือ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคุณอนุกูล อุบลนุช กรรมการผู้จัดการ และคุณกฤตวัฒน์ เตชะอุบล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (TFD) 1 & 2 และ และคลังสินค้า Green Park 1 บนพื้นที่รวมกว่า 1,100 ไร่ บริเวณติดถนนคู่ขนาดทางหลวงพิเศษ 7 (Motorway) กม.43 อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 64 ที่ผ่านมา
 
 
ด้วยการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต โดยนำระบบปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ (AI) และหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนงานต่างๆ ของโรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้น
 
 
ความร่วมมือระหว่าง JasTel และ JCK ในครั้งนี้ เราจึงมีความตั้งใจปรับปรุงและจัดระเบียบสาย Fiber Optic ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลากรและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ รวมถึงความสวยงามของทัศนียภาพโดยรวม
ทั้งนี้ JasTel ยังพร้อมส่งเสริมบริการด้านอินเตอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม สนับสนุนเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ Smart Solution เพื่อเป็นส่วนผลักดันนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (TFD) ไปสู่การเป็น Smart Industry ในพื้นที่ EEC อย่างแท้จริง
 

มาตรการแจ้งเตือน (Take Down Notice) บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ระงับการแพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด เลขที่ 200 ชั้น 7 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยมีขั้นตอน ดังนี้

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5