นาย พิชญ์ โพธารามิก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นาย พิชญ์ โพธารามิก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นาย สมบุญ พัชรโสภาคย์

กรรมการ


นาย ธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์

กรรมการ


นาย สุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล

กรรมการ


นางสาว สายใจ คีตสิน

กรรมการ

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

    บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)