ติดต่อบริษัท

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

Phone: +66 2100 3183
Fax : +66 2100 3184
Email : [email protected]
Web URL : https://www.jastel.co.th

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

    บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)