COLOCATION & DATA CENTER

บริการเช่าพื้นที่ รับฝากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Co-Location)/ Web hosting และศูนย์สำรองข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Disaster recovery location) มีทั้งแบบพรีเมี่ยมและแบบประหยัดตามความต้องการของลูกค้า

สามารถรองรับ Business Continuity Management (BCM) พร้อมบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตราฐานระดับสากลTIA 942 ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบรักษาอุณหภูมิและความชื้น ระบบระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น รวมทั้งได้รับการรับรองในระบบบริการคุณภาพด้านความปลอดภัย ISO 27001

ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่ดีของ JasTel Data Center จึงทำให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงเมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมือง

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม Data Center บริการอินเทอร์เน็ต Corporate Internet ระบบ network ในองค์กร เช่า Cloud Server ในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

 

 

ติดต่อบริษัท

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

Phone: +66 2100 3183
Fax : +66 2100 3184
Email : [email protected]