COLOCATION & DATA CENTER

บริการเช่าพื้นที่ รับฝากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Co-Location)/ Web hosting และศูนย์สำรองข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Disaster recovery location) มีทั้งแบบพรีเมี่ยมและแบบประหยัดตามความต้องการของลูกค้า

สามารถรองรับ Business Continuity Management (BCM) พร้อมบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตราฐานระดับสากลTIA 942 ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบรักษาอุณหภูมิและความชื้น ระบบระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น รวมทั้งได้รับการรับรองในระบบบริการคุณภาพด้านความปลอดภัย ISO 27001

ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่ดีของ JasTel Data Center จึงทำให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงเมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมือง

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

    บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)