Dedicated Internet Access (DIA)

ให้บริการอินเตอร์เน็ทระดับพรีเมี่ยม มีความปลอดภัยสูงรับประกันความเร็วของการรับ-ส่งข้อมูล สามารถเปลี่ยนแปลงระดับความเร็วในการเชื่อมต่อเพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจได้ตามต้องการ

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

    บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)