NIX

บริการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตตรงสู่หลากหลายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ Web Hosting ภายในประเทศ โครงข่ายนี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล Internet ภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาในการส่ง Traffic ย้อนไปกลับยังต่างประเทศเมื่อใช้งานเวปไซต์ในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นโครงข่ายที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมทีมงานดูแลโครงข่ายตลอด 24 ชม. และยังมีโครงข่ายสำรองเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาโครงข่ายหลักขัดข้องอีกด้วย

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม Data Center บริการอินเทอร์เน็ต Corporate Internet ระบบ network ในองค์กร เช่า Cloud Server ในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

 

 

ติดต่อบริษัท

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

Phone: +66 2100 3183
Fax : +66 2100 3184
Email : [email protected]