NIX

บริการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตตรงสู่หลากหลายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ Web Hosting ภายในประเทศ โครงข่ายนี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล Internet ภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาในการส่ง Traffic ย้อนไปกลับยังต่างประเทศเมื่อใช้งานเวปไซต์ในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นโครงข่ายที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมทีมงานดูแลโครงข่ายตลอด 24 ชม. และยังมีโครงข่ายสำรองเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาโครงข่ายหลักขัดข้องอีกด้วย

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

    บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)